PAKALPOJUMI
Mūsu pakalpojumi

Pakalpojumi

Darba aizsardzības apmācības
 • Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma, 60 stundas;
 • Specializēto zināšanu apguve darba aizsardzības jomā “Būvniecība, ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde”, 40 stundas;
Izejot augstāk minētās apmācības izglītojamie saņemvalsts atzītu dokumentu (profesionālās pilnveides apliecību)
Ugunsdrošība
 • Pamatlīmeņa zināšanu programma par objektu ugunsdrošību atbildīgajiem darbiniekiem – 160 stundas
 • Ugunsdrošība 20 stundas
 • Atbildīgais par automātiskās ugunsaizsardzības sistēmas uzturēšanu darba kārtībā – 70 stundas
 • Evakuācijas apmācība
Pirmā palīdzība
 • Pirmās palīdzības pamatzināšanu 12 stundu apmācību programma
Darbs augstumā
Iekrāvēji:
- Autoiekrāvēja operators
- Elektroiekrāvēja operators
- Frontālā iekrāvēju operators
Spiediena iekārtas:
- Katlu iekārtu operators
- Atbildīgais speciālists par katliekārtas tehnisko stāvokli, tās drošu lietošanu un apkopi
- Autoklāvu operators
- Spiedienu iekārtu operators
- Atbildīgais specialists par spiedieniekārtu kompleksa tehnisko stāvokli, tā drošu lietošanu un apkopi
Mežizstrāde un kokapstrāde:
- Kokapstrādes darbagaldu operators
- Motorzāģu un krūmgrieža operators
Elektrodrošība
 • A elektrodrošības grupa
 • Bz zemsprieguma elektrodrošības grupa-
 • B augsprieguma elektrodrošības grupa
 • Cz zemsprieguma elektrodrošības grupa
 • C augsprieguma elektrodrošības grupa
Bīstamo iekārtu apkalpojošais personāls (atbildīgie speciālisti un operatori)
Celtņi
- Stropētājs
- Celtņu operators (portālceltņu, torņa celtņu, tilta , buka)
- Hidroliskā manipulatora operators
- Atbildīgais speciālists par kravas celtņu tehniskā stāvokļa un pareizas ekspluatācijas uzraudzību
- Atbildīgais speciālists par kravas drošu pārvietošanu un celtņu ekspluatāciju
Pacēlāji:
- Cilvēku celšanai paredzētā pacelāja operators
- Atbildīgais speciālists par cilvēku celšanai peradzēto pacēlāju drošu lietošanu
Kontakti
telefons: 26815565
Adrese:
Akadēmijas laukums 1,
Rīga , LV-1050
Darba laiks:
Pr. - Pk.: 9:00 - 18:00
S.: brīvs
Sv.: brīvs